Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Οι σημαντικότερες παροχές υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα Επίβλεψης και Διοίκησης τεχνικών έργων και διασφάλισης της ποιότητας των έργων αυτών, είναι:

 1. Τεχνικός Σύμβουλος σε γεωτεχνικά και ποιότητας θέματα του Υπ. Γεωργίας για την επίβλεψη των Λιμνοδεξαμενών στους Παξούς και την Καρυά Λευκάδας (1993 - 1995)
 2. Τεχνικός Σύμβουλος - μελετητής στα γεωτεχνικά και θεμελιώσεως Τεχνικών, θέματα του έργου “Διαπλάτυνση Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καρδίας - Καλλικράτειας” (1995)
 3. Από τον Μάιο του 1995 - 1998 μέλος της Κοινοπραξίας “ΣΑΡΙΣΑ”, που ανέλαβε ως Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου την Διοίκηση και Διαχείριση έργων του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη ‘97”, προϋπολογισμού 7,5 δισ., με κύρια έργα: Την Ανάδειξη και Ανάπλαση της Άνω Πόλης, το Δημοτικό Θέατρο Κήπου, το Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ, την Αποκατάσταση σημαντικών διατηρητέων Κτιρίων  Πόλης  κ.ά.
 4. Σύμβουλος ποιοτικού ελέγχου με σειρά επί τόπου και εργαστηριακών ελέγχων μεγάλων  κτιριακών συγκροτημάτων  ή εγκαταστάσεων όπως εγκαταστάσεις  Αγωγού Φυσικού  Αερίου, Πολυκαταστήματα  ΜΑΚΡΟ & CONTINENT II,  εγκαταστάσεις  SHELL  στο Καλοχώρι, Αγωγός φυσικού Αερίου Θεσ/νίκης και Λάρισας, Βασιλικό Θέατρο Θεσ/νίκης , Μουσικό Μέγαρο Θεσ/νίκης , Δημοτικό Θέατρο Βέροιας, Κτίριο καταστημάτων «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου στην Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης κ.α.
 5. Από 2 Δεκ. 1996 - 2002, η εταιρεία  “ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕ” είναι  συνεργάτης της “DE LEUW CATHER OVERSEAS L.T.D.” στο CONSTRUCTION MANAGEMENT του τμήματος Β΄ της Εγνατίας Οδού και  έχει αναλάβει τα θέματα οργάνωσης και εκτέλεσης του ποιοτικού ελέγχου των έργων του τμήματος, ελέγχου των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών , αντιμετώπισης κατά την κατασκευή και επίβλεψης γεωτεχνικών και Εδαφοτεχνικών θεμάτων   (Κεντρικό) της Εγνατίας Οδού,  Εφαρμογής των συμβάσεων,  Περιβάλλοντος κ. ά.
 6. Από τον Σεπτέμβριο του 1997 - 2002, Σύμβουλος σε Γεωτεχνικά θέματα στο έργο " Σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με το Οδικό δίκτυο."  Επιλέχθηκε για τη θέση αυτή λόγω της μεγάλης εμπειρίας για τις γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής, ειδικότερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, και της συμπεριφοράς των τεχνικών έργων στην περιοχή του
 7. Από τον Οκτώβριο του 1997 έως Αύγουστο 1999, Οίκος Ποιοτικού  Ελέγχου για το τμήμα “Παράκαμψη Κομοτηνής” της Εγνατίας Οδού με κύρια ευθύνη στην οργάνωση, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ποιοτικού Ελέγχου και αντιμετώπισης Εδαφοτεχνικών θεμάτων κατά την κατασκευή
 8. Από τον Οκτώβριο 1999 έως Αύγουστο 2003 ,Οίκος Ποιοτικού  Ελέγχου σε συνεργασία με τα γραφεία «Γκρίτζος και συνεργάτες», «ΣΑΛΦΩ ΕΠΕ» και «TUV Αυστρίας» για το έργο του ΠΑΘΕ “Διέλευση ΠΑΘΕ δια της Αστικής Ζώνης Κατερίνης” με κύρια ευθύνη στην οργάνωση, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ποιοτικού Ελέγχου και αντιμετώπισης Εδαφοτεχνικών και γεωτεχνικών θεμάτων κατά την κατασκευή
 9. Από τον Μάιο του 2002 έως το Δεκέμβριο του 2005, η εταιρεία “ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕ” είναι συνεργάτης της “ Κ/Ξ PARSONS GROUP INTERNATIONAL LTD (PGIL) ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ” στο CONSTRUCTION MANAGEMENT του Κεντρικού / Δυτικού τμήματος της Εγνατίας Οδού και έχει αναλάβει τα θέματα οργάνωσης και εκτέλεσης του ποιοτικού ελέγχου των έργων του τμήματος, ελέγχου των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών , αντιμετώπισης κατά την κατασκευή και επίβλεψης γεωτεχνικών και Εδαφοτεχνικών θεμάτων   (Κεντρικό / Δυτικό ) της Εγνατίας Οδού,  εφαρμογής των συμβάσεων,  θεμάτων Περιβάλλοντος κ.ά.
 10. Από τον Ιούνιο 2006 έως τον Ιούνιο 2007, Τεχνικός Σύμβουλος Ποιότητας, υπεύθυνος για τον εξοπλισμό των εργαστηριακών μονάδων ποιοτικού ελέγχου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», καθώς και την οργάνωση και εποπτεία αυτών για την καλή και άρτια λειτουργικότητά τους
 11. Από τον Οκτώβριο 2005 έως τον Νοέμβριο 2008, Οίκος Ποιοτικού  Ελέγχου σε κοινοπραξία με την «ADO ΑΕ», για το έργο του ΠΑΘΕ “Παράκαμψη Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων στο τμήμα Λογγός - Σκάρφεια” με κύρια ευθύνη στην οργάνωση, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Ποιοτικού Ελέγχου και της αντιμετώπισης γεωτεχνικών θεμάτων κατά την κατασκευή
 12. Από τον Νοέμβριο 2009 έως τον Σεπτέμβριο 2010, Τεχνικός Σύμβουλος για τη Διασφάλιση Ποιότητας και Παρακολούθησης Ποιοτικού Ελέγχου για το Έργο Παραχώρησης  «Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» στο τμήμα «ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα»
 13. Από τον Απρίλιο 2011 έως Δεκέμβριο 2012, Γεωτεχνικός Σύμβουλος για τη Διασφάλιση Ποιότητας και την παρακολούθηση του Ποιοτικού Ελέγχου της κατασκευής του «Φράγματος Μπουγαζίου Ν. Φθιώτιδος» για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 14. Από τον Απρίλιο 2018 έως τον Δεκέμβριο 2019, ως συνεργάτης – υπεργολάβος της “ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ” γεωτεχνικός Σύμβουλος για τα έργα του Μετρό Θεσ/νίκης και τις νέες επεκτάσεις του Μετρό
 15. Επίσης έχει αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών και της κατασκευής σημαντικών ιδιωτικών Έργων Υποδομής, κτιριακών κατασκευών κ.α. 
 16. Καθημερινοί ποιοτικοί έλεγχοι (σκυροδέματος - χωματουργικών - οδοστρωσίας κλπ) σε διάφορα μικρότερου μεγέθους δημόσια και ιδιωτικά έργα.