Γεωτεχνικές Έρευνες / Μελέτες

Οι σημαντικότερες ερευνητικές εργασίες και μελέτες που έχουν εκπονηθεί, είναι:

 1. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για το ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ Προγραμματισμός και οργάνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη (1991-1992).
 2. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τη θεμελίωση του Νοσοκομείου Χρόνιων παθήσεων στο Αμύνταιο Ν. Φλώρινας (1992).
 3. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τη θεμελίωση γέφυρας στον Αξιό ποταμό στην περιοχή των Μαλγάρων (1992-1993).
 4. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τη θεμελίωση του Ανισόπεδου κόμβου στον Τριπόταμο της πόλης Βέροιας (1992-1993).
 5. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τη θεμελίωση της εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού της ΒΙΠΕ Έδεσσας (1992).
 6. Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για τη θεμελίωση δύο γεφυρών άνω διαβάσεως του ΟΣΕ στη διπλή Σιδ/κή γραμμή Κατερίνης - Θεσσαλονίκης (1992-1993).
 7. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη ευστάθειας υψηλού αναχώματος της Λιμνοδεξαμενής Καρυάς Λευκάδας (1993).
 8. Γεωτεχνική έρευνα για την μελέτη των φραγμάτων της λεκάνης Υδρούσας στο Νομό Φλώρινας (1994).
 9. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την θεμελίωση Γέφυρας στον Αξιό ποταμό, περιοχή Κουφαλίων (1995).
 10. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης της οδού Ιερισσού - Ουρανούπολης (1995)
 11. Γεωτεχνική έρευνα και οριστική μελέτη επιχωμάτων και οδοστρώματος Διαδρόμου και Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο “ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ “ (1995).
 12. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη χωμάτινου φράγματος στην Αγ. Φωτεινή Ν. Πέλλας (1996)
 13. Γεωτεχνική Μελέτη έξη Τεχνικών (Ανισόπεδων Κόμβων) και πέντε Υψηλών Επιχωμάτων στη Δυτική Είσοδο Θεσ/νίκης (περιοχή Λιμένα - Αυτ/δρόμου) (1996).
 14. Γεωτεχνική Έρευνα και Οριστική μελέτη Σταθεροποίησης και Διαμόρφωσης των πρανών και της οδοστρωσίας στο έργο: “Αποκατάσταση Χωματερής Ν. Λιοσίων” (1996).
 15. Γεωτεχνική Έρευνα - μελέτη για το έργο “Αποκατάσταση τμήματος κτιριακών εγκαταστάσεων Λιμένα Θεσσαλονίκης” (1996).
 16. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη θεμελιώσεως τριών Υψηλών γεφυρών στη Παράκαμψη Καβάλας της Εγνατίας Οδού (1996-1997)
 17. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη τμήματος 13.6. της Εγνατίας οδού “Ν. Καρβάλη - Πέραμο” (1996 - 1997).
 18. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη θεμελιώσεως της " Γέφυρας Άνω Διαβάσεως του ΟΣΕ στη περιοχή της Μενεμένης  Θεσσαλονίκης " (1997)
 19. Γεωτεχνική έρευνα και Μελέτη Αποκατάστασης της θεμελιώσεως στο κτίριο του Χημείου του Α.Π.Θ.  (1997).
 20. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη θεμελιώσεως των κτιρίων των σταθμών εξυπηρέτησης στον οδικό άξονα  του ΠΑΘΕ στην περιοχή Κορινού της Κατερίνης (1997).
 21. Γεωτεχνική έρευνα - Μελέτη Αποθηκών υποκαταστήματος Θεσ/νίκης της ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ.
 22. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη κατολισθαίνοντος πρανούς στη περιοχή Κρανιάς - Μηλιάς του Ν. Γρεβενών (1998).
 23. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τις Εγκαταστάσεις και το εσωτερικό Οδικό Δίκτυο της Β.Ι.Π.Ε. Ξάνθης (1998).
 24. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη : Ευστάθειας πρανών , Επικάλυψης (φραγμού) απορριμμάτων, κατασκευής οδικού δικτύου για το έργο ‘ Αποκατάσταση Χωματερής Δερβενίου ‘ (1998).
 25. Ομοίως Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη : Ευστάθειας πρανών , Επικάλυψης (φραγμού) απορριμμάτων , κατασκευής οδικού δικτύου κ.λ.π. για το έργο ‘ Αποκατάσταση τμήματος της Χωματερής Ταγαράδων ‘ (1998).
 26. Σειρά Γεωτεχνικών  Ερευνών - μελετών σε διάφορα τμήματα της Εγνατίας Οδού , στον Ανατολικό και Δυτικό Τομέα   αυτής (1998 -1999).
 27. Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη αντιστήριξης πρανών εκσκαφής Χειμάρρου Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης (1998-1999).
 28. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αξιολόγησης των πρόδρομων γεωτεχνικών εργασιών του έργου  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε Κοιν/ξία με την Γεώγνωση ΑΕ (1999).
 29. Σειρά Γεωτεχνικών  Ερευνών - μελετών στον Ανατολικό και Δυτικό Τομέα της Εγνατίας Οδού (1999 -2000).
 30. Γεωτεχνική έρευνα σε συνεργασία με την εταιρεία GIBB L.T.D. με επί τόπου και στο εργαστήριο δοκιμές - αξιολόγηση για το έργο "Σιδηροδρομική  Σύνδεση 6ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης" (1999-2000)
 31. Σειρά γεωτεχνικών ερευνών σε χώρους ανέγερσης σχολείων του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσ/νίκης.(2000).
 32. Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη για τις Εγκαταστάσεις του Διαμετακομιστικού-Εμπορευματικού-Αποθηκευτικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου (2001).
 33. Νέα σειρά Γεωτεχνικών Ερευνών  - Μελετών στον Ανατολικό και Δυτικό Τομέα της Εγνατίας Οδού (2000 - 2002) .
 34. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη στην φάση κατασκευής της Γέφυρας Μπέλεϋ στην Ε.Ο. Κουφαλίων - Προχώματος. (2001)
 35. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για τον Περιφερειακό του Δήμου Λιτοχώρου (2001).
 36. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για το Διυλιστήριο ποσίμου ύδατος Λιτοχώρου Πιερίας. (2001)
 37. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για τον Παρολύμπιο Λιτοχώρου Ν. Πιερίας. (2001)
 38. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για την περιοχής Κέντρου Αθλητισμού και Ευεξίας Ολύμπου Ν. Πιερίας. (2001)
 39. Γεωτεχνική μελέτη για την περιοχή Β’ Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου Ν. Πιερίας. (2001)
 40. Γεωτεχνική μελέτη ανέγερσης Νηπιαγωγείου Ορμύλιας Ν. Χαλκιδικής. (2002)
 41. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη Χ.Υ.Τ.Α. 2ης και 3ης Διαχ/κής Ενότητας Ν.  Χαλκιδικής. (2002)
 42. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για το Φράγμα ανάσχεσης ροής και συγκράτησης φερτών  υλικών χειμάρρου Σημάντρων - Πορταριά. (2002)
 43. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για το 16ο Γυμνάσιο/Λύκειο - 12ο Γυμνάσιο  Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης. (2002)
 44. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για την Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδά από στρατόπεδο Παύλου Μελά έως κόμβο εσωτερικής Περιφερειακής οδού στα Υποτμήματα Α’ και Β’. (2002)
 45. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για τις Εγκαταστάσεις τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Παραρτήματος Νέων Μουδανιών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. (2003)
 46. Γεωτεχνικές έρευνες - μελέτες σε διάφορες θέσεις για την κατασκευή αντλιοστασίων στο Δήμο Κασσάνδρας. (2003)
 47. Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για την Ανέγερση Δημοτικού σχολείου στα Νέα Μουδανιά.(2003)
 48. Γεωτεχνική Μελέτη Αντιμετώπισης Κατολίσθησης Αγίου Αρτεμίου Νήσου Τήνου - Τμήμα Ν.03 της Εγνατία Οδού. (2003)
 49. Γεωτεχνική Μελέτη Έργων Στεγάνωσης και Σχεδιασμού Θεμελίωσης για την Ίδρυση Νέου Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης στα πλαίσια Μελέτης - Κατασκευής της «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ Α.Τ.Ε.»
 50. Γεωτεχνική Μελέτη Σχεδιασμού Ορυγμάτων - Επιχωμάτων και Θεμελίωσης Τεχνικών Τμήματος 80.9.2 (Δίκαια - Ορμένιο) του Κάθετου Άξονα 80 της Εγνατίας Οδού. (2004)
 51. Σειρά Γεωτεχνικών Μελετών για τη θεμελίωση Σχολικών Κτιρίων στο Νομό Θεσσαλονίκης. (2004)
 52. Σειρά Γεωτεχνικών Μελετών για τη θεμελίωση Σχολικών Κτιρίων στο Νομό Ημαθίας. (2004)
 53. Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη Τεχνικών στον οδικό άξονα Κατερίνη - Αγ. Δημήτριος στα πλαίσια των μελετών Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (2004)
 54. Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη στον οδικό άξονα Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (μέχρι όρια Ν. Ηλείας) στα πλαίσια δημοπράτησης του Άξονα αυτού με το σύστημα παραχώρησης σε Σύμπραξη με τις εταιρείες Σ. Ασπρούδας & Συνεργάτες Ε.Ε. και Γεωστατική Α.Ε. από την Υπηρεσία ΕΥΔΕ / ΟΑΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ  (2005)
 55. Γεωτεχνική Μελέτη Άξονα Νιγρίτα-Σοχός έως Ασκό, Τμήμα R 902 της Εγνατίας Οδού. (2005)
 56. Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη για τη γραμμή σύνδεσης της Σιδηρ. Γραμμής Λάρισας - Βόλου με το εργοστάσιο SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας για τον ΟΣΕ ΑΕ. (2006)
 57. Γεωτεχνική Έρευνα - Αξιολόγηση για τα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής για την Υπηρεσία ΕΥΔΕ / ΟΑΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ. (2006)
 58. Γεωτεχνική Έρευνα κατά μήκος του άξονα 75 Κομοτηνή - Νυμφαία - Βουλγαρικά Σύνορα της Εγνατίας Οδού. (2007)
 59. Γεωτεχνική Έρευνα για την διερεύνηση της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Ολυνθίου Ν. Χαλκιδικής για την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. (2007)
 60. Γεωτεχνική Έρευνα για την διερεύνηση της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Χαβρία Ν. Χαλκιδικής σε Σύμπραξη με την Ασπρούδας & Συνεργάτες ΕΕ για το ΥΠΕΧΩΔΕ / Δ6. (2008)
 61. Γεωτεχνική Έρευνα σε τμήματα της ΕΟΑΕ και ειδικότερα στην περιοχή της Σήραγγας Σ3 και του Επιχώματος Γ4 και τμήματα της Εξωτ. Περιφ. Οδού Θεσ/νίκης σε Σύμπραξη με την ΑΔΦ ΕΠΕ για την Εγνατία Οδό. (2008)
 62. Γεωτεχνική Έρευνα για την μελέτη ανακατασκευής επαρχιακής οδού Νο 2 από 5ο χλμ έως όρια Ν. Ροδόπης - Ξάνθης (2008)
 63. Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ στην συγκέντρωση, επικαιροποίηση και αξιολόγηση υφιστάμενων Γεωτεχνικών Μελετών κατά τμήματα του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος (2009)
 64. Γεωλογικές και Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες των επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1η & 2η επί μέρους σύμβαση) για το ΥΠΕΧΩΔΕ / ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ σε Σύμπραξη με την ΟΤΜ ΑΤΕ και ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΤΕ (2009)
 65. Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη νέου τριόροφου κτιρίου για χρήση γραφείων, εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2009)
 66. Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων στην περιοχή της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας σε Σύμπραξη με την ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΤΕ για την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας (2010)
 67. Γεωτεχνική Έρευνα για την Ε.Ο. Αγρίνιο - Καρπενήσι σε Σύμπραξη με την Ασπρούδας & Συνεργάτες ΕΕ για το ΥΠΕΧΩΔΕ / ΔΜΕΟ (2010) 
 68. Γεωτεχνικές έρευνα και μελέτη στην Ε.Ο. Σερρών-Δράμας στο τμήμα Λευκοθέα - Αλιστράτη - Όρια Ν. Δράμας για την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας (2011)
 69. Γεωτεχνική Έρευνα για την Περιφερειακή Οδό Θεσ/νίκης για την Εγνατία Οδό (2014)
 70. Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες στους Οδικούς Άξονες ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΗΒΑ - ΥΛΙΚΗ, ΘΗΒΑ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΙΤΕΑ (κατά τμήματα) και ΛΑΜΙΑ - ΙΤΕΑ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ (κατά τμήματα) για το ΥΠΟΜΕΔΙ / ΠΑΘΕ σε Σύμπραξη με την ΟΤΜ ΑΤΕ και ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΤΕ (2014)
 71. Γεωτεχνική Μελέτη επτά (7) οδικών σηράγγων στον Οδικό Άξονα ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ για το ΥΠΟΜΕΔΙ / ΔΟΥ σε Σύμπραξη με την ΟΤΜ ΑΤΕ και ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΤΕ (2015)
 72. Γεωτεχνική Έρευνα για την Εξωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσ/νίκης για την Εγνατία Οδό (2016)
 73. Γεωτεχνική Έρευνα για την Εξωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσ/νίκης για την Εγνατία Οδό (2018)
 74. Σειρά γεωτεχνικών ερευνών και προκαταρκτικών μελετών για λογαριασμό Εργοληπτών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς με το σύστημα Μελέτης - Κατασκευής, για την κατασκευή ιδιωτικών Έργων κ.ά.