Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

Γεωλογική και Υδρογεωλογική αναγνώριση του υπεδάφους

 • Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις με σύγχρονο εξοπλισμό

 • Επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις

 • Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών - Σύνταξη γεωτεχνικών τομών

Χρήση - Βελτίωση των εδαφών, γεωκατασκευές

 • Κατάταξη των εδαφών

 • Έλεγχος χωμάτινων κατασκευών

 • Μελέτες βελτιώσεων, στεγανοποιήσεως και ενισχύσεως των εδαφών (υπεδάφη οδοστρωμάτων, χώροι υγειονομικής ταφής)

Αδρανή Υλικά

 • Αναγνώριση - Έλεγχος πηγών λήψεως

 • Εργαστηριακός έλεγχος καταλληλότητας των αδρανών

 • Μελέτες βελτιώσεως και συνθέσεως μιγμάτων αδρανών

Θεμελιώσεις - Ευστάθεια πρανών - Κατολισθήσεις – Αντιστηρίξεις

 • Γεωτεχνικές μελέτες

 • Δοκιμές και μετρήσεις επί τόπου (μετακινήσεων, φέρουσας ικανότητας κ.ά.)

 • Δοκιμές εδαφομηχανικής στο εργαστήριο

 

 

Σελίδα 1 από 3

«ΈναρξηΠροηγούμενο123ΕπόμενοΤέλος»